مقاله آقای دکتر رامین مشرف با موضوع (مروری بر سیستم های آلیاژی فلز-سرامیک)

خلاصه مقاله :
رستوریشن های تمام سرامیکی اگرچه زیبا هستند ولی بسیار ترد و شکننده می باشند. از سوی دیگر رستوریشن های تمام فلزی با اینکه مستحکم هستند ولی از نظر زیبایی فقط برای دندانهای خلفی، قابل قبول هستند.
رستوریشن های فلز-سرامیک شامل یک زیر بنای فلزی هستند که سرامیک بر روی آن نصب می‌شود . اما برایمبدانیم که به سه دلیل نمی توان از آلیاژهای معمولی طلای نوع III و IV برای تهیه زیربنای رستوریشن های فلز-سرامیک استفاده کرده یعنی آلیاژ مورد استفاده در رستوریشن های تمام فلز با رستوریشن های سرامیک-فلز به دلایل زیر متفاوتند.
۱-این آلیاژها (طلای نوع III و IV از لحاظ حرارتی با پرسلن های زودگداز (Low-Fusing) سازگار نیستند، زیرا ضریب انبساط حرارتی آنها بیش از حدی است که امکان پیوند میان فلز و سرامیک را ممکن سازد.
۲- آلیاژهای طلای نوع III و IV دمای ذوبی پایین تر از نقطه ذوب پرسلن دندانپزشکی دارند که این امر سبب می شود قبل از رسیدن پرسلن به دمای ذوب، آلیاژهای فوق ذوب شوند.
۳- این آلیاژها برای باند با پرسلن…
(ادامه مطلب در ماهنامه شماره ۱ – فروردین ماه ۱۳۹۱-صفحه ۱۶ تا ۲۲)

جهت دریافت تک شماره ماهنامه، اشتراک یا آرشیو ۲۰ شماره اول با شماره ۰۲۱۶۶۹۱۴۲۹۱ تماس حاصل فرمایید

ارسال دیدگاه